ПО

risunok3

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, законами України “Про освіту”“Про позашкільну освіту”, і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433)

Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651)

Примірна інструкція з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 23.08.2012 р. № 947).