28 квітня 2017 року «Всесвітній День охорони праці»

oh-zapЗа оцінками Міжнародної організації праці (МОП), щорічно відбувається понад 270 мільйонів нещасних випадків на виробництві, які ведуть до відсутності на робочому місці протягом більше 3 днів, і від близько 160 мільйонів випадків хвороб без смертельного результату. Кожен день в світі вмирають в результаті нещасних випадків і захворюваності на виробництві близько 5000 осіб, в рік – від 2 до 2,3 мільйона осіб.

Для запобігання нещасним випадкам на виробництві існують цілі інженерні системи з техніки безпеки. З урахуванням специфіки того чи іншого робочого процесу розробляються відповідні інструкції, приписи, правила з техніки безпеки, вводиться систематичний інструктаж працівників і всього персоналу, вводиться в штат інженер по техніці безпеки, а якщо це не є можливим, то його функції бере на себе або дублює начальник підрозділу, зміни, майстер або бригадир.
Статистика чітко показує, що найбільш часті випадки травматизму на виробництві відбуваються саме, коли знижується увага працівника. Це як правило відбувається наприкінці робочого дня, в кінці робочого тижня, рідше перед обідньою перервою. На жаль, через недбальство виконавця робіт, правила техніки безпеки, часто пишуться ціною здоров’я та життя працівників.
Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення та просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. Вперше він відзначався у 2003 році.
Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам’яті загиблих працівників, уперше проведеного американськими та канадськими трудящими в 1989 році в пам’ять про працівників, які загинули та отримали травму на виробництві.
У цей день більш ніж в ста країнах світу проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці.
В Україні цей День отримав назву «День охорони праці» і відзначається згідно до Указу Президента України № 685/2006 від 18 серпня 2006 року щорічно 28 квітня.
Відповідно до аналізу стану виробничого травматизму, професійної захворюваності на підприємствах, підпорядкованих відділенню ВД ФССНВ та ПЗ у Знам’янському районі за 2016 рік у відділенні по Знам’янському району всього зареєстровано 4 нещасні випадки, з них 1 випадок з тяжкими наслідками, потерпілій встановлено III гр. інвалідності, 2 нещасні випадки з втратою працездатності, 1 нещасний випадок з тимчасовою втратою працездатності.
З 4 нещасних випадків всі 4 випадки визнано страховими, тобто пов’язаними з виробництвом, професійних захворювань, викликаних умовами праці не зареєстровано.
Нещасні випадки у Знам’янському районі стались на таких підприємствах:
Управління соціального захисту населення Знам’янської районної державної адміністрації, за результатами розслідування складено акти за формою Н-5, Н-1; Причини нещасного випадку: Організаційні – інші ( дорога не була посипана проти-ожеледним матеріалом ).
Територіальний центр соціального обслуговування Знам’янської РДА, за результатами розслідування складено акти за формою Н-5, Н-1; Причини нещасного випадку: Організаційні – недосконалість інструкції з охорони праці, технічні – незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, психофізіологічні – особиста необережність потерпілого.
Відділ освіти, молоді та спорту Знам’янської районної державної адміністрації, за результатами розслідування складено акти за формою Н-5, Н-1; Причини нещасного випадку: технічні–незадовільний технічний стан облаштування та утримання спортивного майданчика, психофізіологічні – особиста необережність потерпілого.
ТОВ «Агрофірма «Хлібодар», за результатами розслідування складено акти з формою Н-5, Н-1; Причини нещасного випадку: організаційні (основна) – невиконання посадових обов’язків; технічна (супутня) – незадовільний технічний стан засобів виробництва.
Протягом 2016 року, відділенням проводились профілактичні заходи з пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці, спрямовані на усунення шкідливих та небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаними умовами праці:
– надавались керівникам підприємств, відповідальним особам з питань охорони праці консультації з питань охорони праці, розслідування нещасних випадків, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» – 36;
– приймалась участь у роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підприємств – 31;
– приймалась участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці – 39 ;
– приймалась участь у проведенні семінарів – 7 ;
– приймалась участь у проведенні нарад – 17 ;
– проводилась робота з засобами масової інформації – 3.

Дотримуйтесь правил з техніки безпеки!