Атестація педагогічних працівників

sdc190436 квітня 2017 року відділом освіти , молоді та спорту райдержадміністрації було організовано та проведено засідання атестаційної комісії ІІ рівня. На засідання була запрошена заступник голови районної державної адміністрації Грінчак О.А.

Атестація педагогів – це комплексне оцінювання рівня кваліфікації, педагогічної компетентності, професіоналізму, продуктивної діяльності й результативності у роботі.

Атестація розглядається в єдиному комплексі з роботою щодо підвищення фахового рівня і педагогічної майстерності. Вона дає можливість перевірити рівень готовності педагога до навчально-виховної діяльності, педагогічного спілкування, самовдосконалення, а також професійну майстерність.

За атестаційний період учителями, у розрізі методичної роботи, було проведено ряд відкритих заходів та уроків для членів районних методичних об’єднань. З метою підвищення інтересу до навчальних предметів, розширення кругозору учнів відбувалися різноманітні позакласні заходи, що сприяло розвитку творчих здібностей учнів.

Найбільш повно та яскраво особистості педагогів проявилися в ході творчих звітів. Кожен із них продемонстрував свою методичну та фахову майстерність, уміння володіти  аудиторією, вільно висловлюватися.

У 2016/2017 навчальному році  атестаційною комісією ІІ рівня було проатестовано: 35 вчителів ЗНЗ та 2 вихователі ДНЗ. Усі працівники, які атестувалися, своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації за фахом при КЗ КОІППО ім. Сухомлинського.
За результатами атестації педпрацівників на  відповідність  раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”  проатестована   31 особа , раніше присвоєного педагогічного звання “старший учитель” – 15 осіб, присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” – 5 вчителям, звання «Старший вчитель» – 6, звання «Вчитель-методист « -1.

Атестація проводилась в умовах широкої гласності, в обстановці творчої активності й високої відповідальності за доручену справу. Атестація стала ще одним етапом у зростанні педагогічної майстерності педагогічних працівників, сприяла їх творчому доробку.